האתר החדש של “אופנרפ סינופסיס” – בעברית

גירסת “פ & וו” 2012 החדשה של תוכנת ספר הכיס התרפאוטי מאת בונינגהאוזן הכוללת ממשק מלא בעברית ניתנת לרכישה מ-16 לאפריל מאת

Hebrew Blog

The new 2012 Edition of the P & W Therapeutic Pocket Book in the OpenRep SYNOPSIS, also with the operating interface in Hebrew. Available from April 16th from http://homeopathyonline.org/Bloghebrew.

(Click on picture to enlarge)

 

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.